స్టువర్ట్ బ్రాడ్ 8 వికెట్స్ తో చెలరేర్గాడంతో ఆస్ట్రేలియా కేవలం 60 పరుగులకే  అల్ అవుట్......

ఇంగ్లాండ్ vs ఆస్ట్రేలియా మధ్య జరుగుతూన 4 వ టెస్ట్ లో ఆసిస్ కేవలం 60 పరుగులకే అల్లౌట్ . స్టువర్ట్ బ్రాడ్ 8 వికెట్స్ తీసాడు.

Advertisement

0 comments:

Post a Comment

 
Top